Høringer og høringsarkiv

Her finner du pågående høringer og høringssvar fra Unge funksjonshemmede.

Pågående høringer

Alle kommentarer og bidrag fra medlemsorganisasjonene våre skal sendes til post@ungefunksjonshemmede.no

Nedenfor finner dere høringsarkivet vårt. Alle dokumenter fra 2019 og fremover har blitt universelt utformet. Vi jobber videre med eldre høringer. Ta kontakt for å få tilsendt høringsnotat i andre formater om ønskelig.

2022

Høringsinnspill til Arbeids- og sosialkomiteen

Innspill til Arbeids- og sosialkomiteen 13. oktober 2022 i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

Høringsinnspill til Familie- og kulturkomiteen

Innspill til Familie- og kulturkomiteen i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

Høringsinnspill til Finanskomiteen

Innspill til Finanskomiteen 13. oktober 2022 i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

Høringsinnspill til Helse- og omsorgskomiteen

Innspill til Helse- og omsorgskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

Høringsinnspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen

Innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

Høringsinnspill til Utdannings- og forskningskomiteen

Innspill til Utdannings- og forskningskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

Krav til revidert nasjonalbudsjett – AKT 26

Krav til revidert nasjonalbudsjett fra 9. mars om bevilgning til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år, AKT 26. I samarbeid med Norges Handikapforbund (NHF), Norges Handikapforbund Ungdom (NHF) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Høringssvar – AAP

Høringssvar fra 3. mars med forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger