Høringsarkiv

Her finner du høringssvar fra Unge funksjonshemmede.

Unge funksjonshemmede beklager at PDF-filene ikke er universelt utformet. Vi jobber med å utbedre dette. Ta kontakt for å få tilsendt høringsnotat i andre formater.

2017

Høringssvar om endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Høringssvar til BUFDIRs forslag om endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2017.

Høringssvar forsøk med kommunalt ansvar for VTA

Høringssvar fra 1. november 2017 til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om forsøk med kommunalt ansvar for VTA.

Høringssvar utkast til forskrift om arbeidsavklaringspenger

Høringssvar fra 31. oktober 2017 til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om utkast til forskrift om arbeidsavklaringspenger.

Innspill til regjeringserklæringen 2017

Innspill til regjeringserklæring 2017-2021 fra 3. oktober 2017

Høringssvar til Statsbudsjettet 2018

Høringssvar til Statsbudsjettet 2018 fra oktober 2017.

Høringssvar om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæring

Høringssvar fra 12. juni 2017 til Kunnskapsdepartementet (KD) om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen.

Høringssvar om endring i vilkårene for å bli godkjent som arrangør av arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid

Høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om forslag til endringer i reglene om vilkårene for å bli godkjent som arrangør av tiltakene arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) (tiltaksforskriften) fra 9. juni 2017.

Høringssvar om utkast til forskrift til lov om statens ansatte

Høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om utkast til forskrift til lov om statens ansatte fra 22. mai 2017.

Høringssvar om hjelpemiddelformidling

Høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om hjelpemiddelformidling fra 19. mai 2017.

Høringssvar om fagbrev på jobb

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet (KD) om fagbrev på jobb fra 19. mai 2017.

Høringssvar om endringer i folketrygdloven mv. arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak

Høringssvar til Arbeids- og sosialkomiteen (ASK) om endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.) (Prop. 74 L (2016-2017)) fra 2. mai 2017.

Høringssvar om helse- og sosialfagutdanningene

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet (KD) om helse- og sosialfagutdanningene fra 21. april 2017.

Høringssvar om behandlingsreiser til utlandet

Høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om behandlingsreiser til utlandet fra 10. mars 2017.

Innspill til statsbudsjettet 2018

Unge funksjonshemmede har sendt innspill til arbeidet med statsbudsjettet 2018.

Høringssvar om forslag til endringer i opplæringsloven

Høringssvar fra 12. januar 2017 til Kunnskapsdepartementet (KD) om forslag til endringer i opplæringsloven.

Høringssvar om forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte

Høringssvar fra 12. januar 2017 til Kunnskapsdepartementet (KD) om forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2017-2018.