Høringer og høringsarkiv

Her finner du pågående høringer og høringssvar fra Unge funksjonshemmede.

Pågående høringer

Alle kommentarer og bidrag fra medlemsorganisasjonene våre skal sendes til post@ungefunksjonshemmede.no

Nedenfor finner dere høringsarkivet vårt. Alle dokumenter fra 2019 og fremover har blitt universelt utformet. Vi jobber videre med eldre høringer. Ta kontakt for å få tilsendt høringsnotat i andre formater om det er ønskelig.

2021

Innspill til familie- og kulturkomiteen 2022

Høringsinnspill til familie- og kulturkomiteen 2022 fra 22. oktober 2021.

Innspill til Arbeids- og sosialkomiteen 2022

Innspill til Arbeids- og sosialkomiteen 2022 fra 19. oktober 2021.

Innspill til ny regjeringsplattform 2021-25

Les våre innspill til ny rødgrønn regjering samt opposisjonen i stortingsperioden 2021-25.

Høringssvar NOU 2019 og NOU 2021

Høringssvar fra 17. juni 2021 om Arbeid og inntektssikring (NOU 2019) og Kompetanse, aktivitet og inntektssikring (NOU 2021: 2).

Høringssvar om ny barnelov (NOU 2020-14)

Høringssvar fra 21. april 2021 om ny barnelov (NOU 2020-14)

Høringsnotat om Likverdsreformen

Høringsnotat fra 21. april 2021 om Md. St. 25 (Likverdsreformen).

Høringsnotat om Fullføringsreformen

Høringsnotat fra 21. april 2021 om fullførings Mld. St. 21 (Fullføringsreformen).

Skriftlig innspill om Prop 111

Skriftlig innspill fra 22. april 2021 om Prop 11 (Endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven)

Høringssvar – Meld. St. 19 (2020-2021) Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning

Høringssvar fra 13. april 2021 om Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning.

Høringsnotat – Meld. St. 7 (2020-2021) Styring av statlige universiteter og høyskoler

Høringssvar fra 6. januar 2021 om studentmobilitet og funksjonsevne.

Høring -sommerjobb for unge med bistandsbehov (B21 GC)

En fellesuttalelse fra FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede om sommerjobb for unge med bistandsbehov.