Høringssvar om kravspesifikasjon til Barneombudet

Høringssvar fra 13. februar 2018 til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om kravspesifikasjon til Barneombudet.

Publisert 9. april 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede støtter departementets forslag til kravspesifikasjon.

Vi er særlige glade for at barn med funksjonsnedsettelser, rett til inkluderende utdanning og systemmedvirkning er så høyt prioritert på listen over faglige mål for 2018.

Unge funksjonshemmede vil også rose departementet for å søke innspill fra barne- og ungdomsorganisasjonene til kravspesifikasjon til Barneombudet.