Våre medlemsorganisasjoner

Unge funksjonshemmede har 38 medlemsorganisasjoner. Til sammen representerer disse over 25 000 personer.

Medlemslogo. Grafikk.

ADHD Norge Ung

Jobber for at ungdom med ADHD skal få riktig hjelp innen helse, skole og arbeidsliv.

http://adhdnorge.no/ungdom/ungdomsarbeid/
Organisasjonslogo. Grafikk.

Barne- og ungdomsrevmatikergruppe

BURG, Norsk Revmatikerforbunds barne- og Ungdomsgruppe, jobber for å bedre situasjonen for barn og unge i alderen 0-35 år med revmatisk sykdom og deres familier.

http://www.burg.no/
Medlemslogo. Grafikk.

Cerebral Parese-foreningens ungdom

Arbeidsgruppa CPU jobber for at det skal bli større fokus på det å være ung med CP i foreningen og i samfunnet generelt.

http://www.cp.no/om-oss/cpu/
Medlemslogo. Grafikk.

Dysleksi Ungdom

Jobber for at ungdommer i Dysleksi Norge får et godt medlemstilbud og god hjelp.

http://dysleksinorge.no/dysleksi-ungdom/
Logo til Epilepsifibundet Ung

Epilepsiforbundet Ung

Utøver opplysnings-og påvirkningsarbeid for å fremme best mulig livskvalitet for ungdom med epilepsi.

https://www.epilepsi.no

Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom

Jobber med å bidra til spredning av informasjon og kunnskap om Bardet-Biedl Syndrom, samt å hjelpe og støtte sine medlemmer.

http://fbbs.no/
Medlemslogo. Grafikk.

Foreningen for Hjertesyke Barn Ungdom

Jobber med å ivareta interessene for barn og unge under 18 år med medfødt eller tidlig ervervet hjertefeil, deres familier, samt de som har mistet sitt hjertesyke barn.

http://www.ffhb.no/
Medlemslogo. Grafikk.

Foreningen for Muskelsykes Ungdom

Jobber for å skape en positiv og stimulerende hverdag for muskelsyk ungdom.

http://www.ffm.no/FFM/FFMU
Medlemslogo. Grafikk

Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom

Jobber for at unge med hørselshemming og lignende problematikk har samme muligheter som andre i samfunnet.

 

https://www.hlf.no/hlfu/
Iktyoseforeningens logo. Grafikk.

Iktyoseforeningen

Iktyoseforeningen i Norge er en forening for personer med diagnosen Iktyose eller andre medfødte keratoser.

https://www.iktyoseforeningen.no
Medlemslogo. Grafikk

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Barn og Ungdom

LNTs barne- og ungdomsgruppe jobber for medlemmer under 35 år.

https://www.lnt.no/om-lnt/barne-og-ungdomsgruppen
Medlemslogo. Grafikk

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer Ungdom

LMFs ungdomsgruppe for unge i alderen 18-34 med fordøyelsessykdom.

https://www.lmfnorge.no/om-lmf/organisasjonsinfo/lmfung
Logoen til ME-foreningen. Enkle menneskefigurer som står ved siden av hverandre.

ME-Foreningen

ME-foreningen arbeider for å bedre forholdene for alle ME-syke og deres pårørende gjennom opplysningsarbeid, likepersonarbeid og politisk påvirkning.

https://www.me-foreningen.no
Seks streker samles i et felles punkt i midten. Tekst i bilde: Mental helse ungdom.

Mental Helse Ungdom

Jobber for at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse.

 

http://www.mentalhelseungdom.no/
Medlemslogo. Grafikk.

MS-forbundet

MS-forbundets ungdomsutvalg arbeider for å få unge med MS i fokus.

http://www.ms.no/leve-med-ms/ung-med-ms
Medlemslogo. Grafikk.

Norges Astma- og Allergiforbunds Ungdom

Jobber for at unge medlemmer av NAAF skal lære mer om astma, allergi, eksem og overfølsomhetsykdommer, samt bli kjent med andre i samme situasjon.

https://www.naaf.no/om-naaf/naafu/
Medlemslogo. Grafikk.

Norges Blindeforbunds Ungdom

Jobber for full samfunnsmessig likestilling og sosial inkludering av synshemmede.

http://nbfu.no/
Medlemslogo. Grafikk.

Norges Døveforbunds Ungdom

Jobber med interessepolitiske spørsmål, og med å ivareta døve og hørselshemmede barn og unges tilbud.

http://www.ndfu.no/
Medlemslogo. Grafikk.

Norges Fibromyalgi Forbund

Jobber for å bedre situasjonen for alle som lider av fibromyalgi,  samt å gjøre sykdommen kjent, forstått og akseptert.

http://www.fibromyalgi.no/
Medlemslogo. Grafikk.

NORILCOs Ungdom

Jobber med sosialpolitiske spørsmål og arbeid blant stomi- og reservoaroperert ungdom.

http://www.norilco.no/ungdom
Medlemslogo. Grafikk.

Norsk cøliakiforenings ungdom

Jobber for at det skal være så enkelt som mulig å være ung med cøliaki.

http://www.ncfu.no/
Medlemslogo. Grafikk.

Norsk Dysmeliforenings Ungdom

Jobber med å ivareta interessene for personer med dysmeli og deres familier.

http://www.dysmeli.no
Medlemslogo. Grafikk.

Norsk forening for cystisk fibrose

Jobber med å spre informasjon om CF, og utøver interessepolitisk arbeid.

http://nfcf.no/
Medlemslogo. Grafikk.

Norsk Forening for Ehlers Danlos syndrom

Interesseorganisasjon som jobber med å spre kunnskap, og å være et støttende nettverk for personer og pårørende med EDS.

https://www.eds-foreningen.no
Medlemslogo. Grafikk.

Norsk Forening for Nevrofibromatose Ungdom

Utøver rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til ungdommer med NF
eller Schwannomatose

http://nffnf.no/
Medlemslogo. Grafikk.

Norsk Forening for osteogenesis imperfecta

Jobber med kunnskapspredning,  og for likestilling og deltakelse for personer med OI.

 

 

http://nfoi.no/medlemstilbud/nfois-ungdomstilbud/
Medlemslogo. Grafikk.

Norsk Interesseforening for Kortvokste Ungdom

UNiK jobber med kunnskapspredning og arbeide for bedre levevilkår for kortvokste.

http://www.kortvokste.no/
Medlemslogo. Grafikk.

Norsk Tourette Forenings Barne- og Ungdomsutvalg

Jobber for å utbre kunnskap om- og forståelse for Tourettes syndrom og andre ticstilstander.

http://touretteforeningen.no/
Medlemslogo. Grafikk

Personskadeforbundet LTN

Utøver interessepolitisk arbeid og tilbyr rådgivning til sine medlemmer.

https://www.personskadeforbundet.no/ungdom/
Medlemslogo. Grafikk.

Psoriasis- og eksemforbundet Ung

PEF-ung jobber for at barn og ungdom med psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt får sin livskvalitet sikret.

http://www.pefnorge.no/pef-ung
Tre grønne spiraler. Tekst i bilde: Ryggmarksbrokk- og hydrocephalusforeningen.

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Jobber for å oppnå rettigheter, full deltakelse og likestilling i samfunnet for personer med diagnosene.

 

 

https://www.rh-foreningen.no
Logo, Spiseforstyrrelsesforeningen. Grafikk.

Spiseforstyrrelsesforeningen

SPISFO er en organisasjon for alle som på en eller annen måte er berørt av spiseforstyrrelser eller sliter med forholdet mat, kropp og vekt.

http://www.spisfo.no
Medlemslogo. Grafikk.

Stoffskifteforbundet

Jobber med å ivareta interessene til personer med sykdommer i skjoldbruskkjertelen.

http://www.stoffskifte.org/
Medlemslogo. Grafikk.

Ung i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Interessegruppen LHL Ung tilbyr et fellesskap for å utveksle erfaring, gi hverandre støtte og skaffe og spre informasjon.

 

 

https://www.lhl.no/trenger-du-hjelp/interessegrupper/

Ung Kreft

Jobber interessepolitisk og med å spre kunnskap om unge berørt av kreft.

http://www.ungkreft.no/
Medlemslogo. Grafikk.

Ungdiabetes

Jobber for at alle unge med diabetes skal ha et godt liv.

http://www.diabetes.no/no/Ungdiabetes/
Medlemslogo. Grafikk.

Voksne med medfødt hjertefeil

VMH jobber for å bedre situasjonen for alle over 18 år med medfødt hjertefeil.

https://vmh.no/

Sammen er vi sterke!

Bli med i kampen for deltakelse og samfunnsmessig likestilling for barn og ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom.

Les om medlemsskap i Unge funksjonshemmede