Figur stikker hodet ut av ramme. Symboliserer rammevilkår. Grafikk.

Rammevilkår for organisasjoner

Vi jobber for stabile og gode økonomiske rammevilkår.

Stabile og gode økonomiske rammevilkår er avgjørende for demokratisk og inkluderende ungdomsarbeid. Vi jobber for rammevilkår som gjør organisasjonene i stand til å gi flest mulig gratis tilbud, prioritere det de selv mener er viktigst for medlemmene, og bygge opp organisasjonen over tid.

Vi jobber også for at alle barne- og ungdomsorganisasjoner skal sikres nødvendige ressurser for at medlemmer med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer kan delta på linje med andre.

Vi deltar aktivt i forvaltningsorganer, gir politiske innspill, og praktisk hjelp til medlemsorganisasjoner som har behov for det.

Vi mener

  • Grunnstøtten fra staten og gavefradraget må økes, slik at organisasjoner for ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom blir mindre avhengige av prosjektstøtte.
  • Organisasjonene for ungdom med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer må få bedre rammevilkår for å drive internasjonalt ungdomsarbeid og utveksling, på linje med andre barne- og ungdomsorganisasjoner.

Kontakt

Ingvild smiler mot kameraet. Hun står foran en grønn busk og har på seg svart skjorte. Hun har langt blondt hår.

Ingvild Østli

Generalsekretær

911 49 594