Høringssvar om arbeids- og utdanningsreiser

Høringssvar fra 10. april 2014 til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om forskrift om arbeids- og utdanningsreiser (AU-reiser) for personer med nedsatt funksjonsevne – landsdekkende og permanent ordning.

Publisert 10. april 2015

Skrevet av Unge funksjonshemmede