Høringssvar til Folkehelsemeldinga (Meld. St. 19 (2014–2015))

Høringssvar fra 30. april 2015 til Helse- og omsorgskomiteen (HOK) om Folkehelsemeldinga (Meld. St. 19 (2014–2015)).

Publisert 30. april 2015

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Folkehelsemeldinga varsler blant annet styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og framlegging av en ungdomshelsestrategi. Her er våre merknader.