Høringssvar forsøk med kommunalt ansvar for VTA

Høringssvar fra 1. november 2017 til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om forsøk med kommunalt ansvar for VTA.

Publisert 1. november 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede