Høringssvar om NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning

Høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning fra 4. mai 2012.

Publisert 4. mai 2012

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede har levert et høringssvar til ungdommens maktutredning. Her sier vi noe om hva som bør gjøres for å gi ungdom med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom mer innflytelse i samfunnet.

Unge funksjonshemmede er positive til at det nå kommer en utredning som ser overordnet på ungdoms makt og innflytelse i Norge og takker for muligheten til å komme med innspill. Unge funksjonshemmede vil likevel trekke frem at på flere punkter kunne utredningen blitt styrket om perspektiver fra unge som selv har funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer hadde blitt inkludert gjennom hele prosessen.