Globus med ansikt. Symboliserer internasjonalt arbeid. Grafikk.

På FN-dagen 3. desember retter Unge funksjonshemmede søkelyset mot minoriteter i minoriteten.

Internasjonalt arbeid

Vi jobber for erfaringsutveksling på tvers av grenser og for bedre levekår globalt.

Unge funksjonshemmedes internasjonale arbeid har flere mål:

  • Vi støtter medlemsorganisasjonene i internasjonalt arbeid
  • Vi utveksler erfaringer og kompetanse med andre organisasjoner for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk syke
  • Vi jobber for at Norge skal arbeide for bedre levekår for personer med funksjonsnedsettelser gjennom utviklingssamarbeid og på internasjonale arenaer

 

 

Internasjonale prosjekter

Europeisk ungdomshelse

Europeisk ungdomshelse er et prosjekt om ungdomshelsetjenester for unge med funksjonshemning og kroniske sykdommer.

Nordisk nettverk

Unge funksjonshemmede er del av et nettverk av paraplyorganisasjoner for organisasjoner for ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom i Norden.