Prosjekter

Her får du oversikt over våre pågående prosjekter og du finner ressurser fra prosjektene.

 

Har du en prosjektidé?

Vi er alltid på jakt etter nye samarbeidspartnere. Kontakt oss gjerne med din idé.

Unge funksjonshemmede er medlem i Stiftelsen Dam. Våre medlemsorganisasjoner kan søke midler fra ordningen Ekspress gjennom oss.

Prosjekter

Veien etter VGS

Unge funksjonshemmede har utviklet en veileder til deg som er utdannings- og yrkesrådgiver i videregående skole.

Barrierefri fritid!

Vi har laget en veileder for å hjelpe aktivitetstilbydere med å gjøre sine tilbud mer tilgjengelige.

Skeive funkiser!

En kampanje med fargerike illustrasjoner basert på innsendte historier.

Til maktens korridorer

Målet med prosjektet er å bedre levekårene for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom ved aktiv deltakelse i politikk.

Se hele mennesket – en kampanje om psykisk helse

Hovedmålet med prosjektet er at ungdom med funksjonsnedsettelser skal få helhetlige behandlingstilbud, som også ivaretar psykisk helse.

Stå opp mot hatprat!

Dette prosjektet skal sette mobbing og hatprat i skolen på agendaen.

Universell utforming av grunnskolen – Hvor er vi i 2021?

Gjennom dette prosjektet skal vi kartlegge status for universell utforming av grunnskoler i Norge.

Et år for alle

Prosjektet skal bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan velge folkehøyskole.

Unge tanker om BPA

I filmen skal vi få frem gevinsten av å ha BPA samt utfordringene med ordningen.

Dobbeldiskriminert i møte med arbeidslivet

Prosjektet handla om dobbeldiskriminering i arbeidslivet.

Hva skal jeg si?

I dette prosjektet samarbeidet Unge funksjonshemmede med Likestillingssenteret for å utvikle veiledere for formidling av seksualtekniske hjelpemidler.

Vi vet hvor skoen trykker

I Vi vet hvor skoen trykker har vi utviklet en håndbok om likepersonsarbeid for ungdom. Håndboken er et verktøy for organisasjoner for funksjonshemmet og kronisk syk ungdom.

Lyden av mestring

Lyden av mestring er en flermedial podkast om hvordan ungdom med ulike funksjonshemminger og kroniske sykdommer mestrer utfordringer de møter i sin hverdag.

Ildsjelprogrammet

Ildsjelprogrammet er for deg som har et ekstra engasjement for å utvikle deg selv og organisasjonen din.

Sex som funker

I Sex som funker har vi samlet kunnskap om seksuell helse for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom og laget et e-læringsverktøy.

Fotoprosjektet Jeg elsker

Jeg elsker er et fotoprosjekt om seksualitet.

Europeisk ungdomshelse

Europeisk ungdomshelse er et prosjekt om ungdomshelsetjenester for unge med funksjonshemning og kroniske sykdommer.

Ung, skeiv og funksjonshemma

Ung, skeiv og funksjonshemma er et prosjekt om levekår for LHBT-personer med nedsatt funksjonsevne.

Sex, samliv og funksjonshemming

Prosjektet Sex, samliv og funksjonshemming har som hovedmål å fjerne tabuer og fordommer knyttet til seksualitet og funksjonshemning, for å bidra til økt åpenhet i våre medlemsorganisasjoner og i samfunnet generelt.

Funksjonshemmet – minutt for minutt

Funksjonshemmet - minutt for minutt er Unge funksjonshemmedes teaterprosjekt.

Kontakt

Ingvild smiler mot kameraet. Hun står foran en grønn busk og har på seg svart skjorte. Hun har langt blondt hår.

Ingvild Østli

Generalsekretær

911 49 594