Prosjekter

Her får du oversikt over våre pågående prosjekter og du finner ressurser fra prosjektene.

 

Har du en prosjektidé?

Vi er alltid på jakt etter nye samarbeidspartnere. Kontakt oss gjerne med din idé.

Unge funksjonshemmede er medlem i ExtraStiftelsen. Våre medlemsorganisasjoner kan søke midler fra ordningen ExtraExpress gjennom oss.

Prosjekter

Dobbeltdiskriminert i møte med arbeidslivet

Prosjektet handler om dobbeldiskriminering i arbeidslivet.

Vi vet hvor skoen trykker

I Vi vet hvor skoen trykker skal vi utvikle likepersonstilbud i organisasjoner for funksjonshemmet og kronisk syk ungdom.

Lyden av mestring

Lyden av mestring er en flermedial podkast om hvordan ungdom med ulike funksjonshemminger og kroniske sykdommer mestrer utfordringer de møter i sin hverdag.

Ildsjelprogrammet

Ildsjelprogrammet er for deg som har et ekstra engasjement for å utvikle deg selv og organisasjonen din.

Sex som funker

I Sex som funker innhenter og formidler vi kunnskap om seksuell helse for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.

Fotoprosjektet Jeg elsker

Jeg elsker er et fotoprosjekt om seksualitet.

Europeisk ungdomshelse

Europeisk ungdomshelse er et prosjekt om ungdomshelsetjenester for unge med funksjonshemning og kroniske sykdommer.

Ung, skeiv og funksjonshemma

Ung, skeiv og funksjonshemma er et prosjekt om levekår for LHBT-personer med nedsatt funksjonsevne.

Sex, samliv og funksjonshemming

Prosjektet Sex, samliv og funksjonshemming har som hovedmål å fjerne tabuer og fordommer knyttet til seksualitet og funksjonshemning, for å bidra til økt åpenhet i våre medlemsorganisasjoner og i samfunnet generelt.

Funksjonshemmet – minutt for minutt

Funksjonshemmet - minutt for minutt er Unge funksjonshemmedes teaterprosjekt.

Kontakt

Bilde av ansatt. Foto.

Mads Johansson

Økonomi- og organisasjonssjef

979 56 116

Bilde av ansatt. Foto.

Tora Hope

Kommunikasjonsrådgiver

913 42 352