Innspill til digitaliseringsstrategi

Innspill til ny digitaliseringsstrategi for universitets-og høyskolesektoren sendt 3. april 2020.