Høringsnotat om forslag til ny forskrift for lån fra Husbanken

Høringsnotat fra 15. februar 2019 om forslag til ny forskrift for lån fra Husbanken