Høringssvar om regionreformen

Høringssvar fra 25. april 2018 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen.

Publisert 6. juni 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede