Høringssvar om felles definisjoner og krav til dokumentasjon i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Høringssvar fra 2. mars 2016 til Kulturdepartementet (KUD) om felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Publisert 2. mars 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede