Merknader til statsbudsjettet for 2019

Merknader til statsbudsjettet for 2019 til de ulike komiteene på Stortinget.

Publisert 17. oktober 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede har en rekke merknader til statsbudsjettet for 2019. Her kan du laste ned høringssvarene vi har sendt til de ulike komiteene.

Arbeids- og sosialkomiteen

Familie- og kulturkomiteen

Helse- og omsorgskomiteen

Utdannings- og forskningskomiteen

Kommunal- og forvaltningskomiteen