Høringssvar om innspill til statlig rapportutkast til Barnekonvensjonen 2016

Høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om innspill til statlig rapportutkast til Barnekonvensjonen fra 10. august 2016.

Publisert 10. august 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede

I Unge funksjonshemmedes merknader til rapporten ønsker vi å trekke frem funksjonshemmede barns rett til medbestemmelse og medvirkning, helsetjenestene for barn og unge, samt barn og unges rett til utdanning.