Høringssvar om forslag til tilskuddsordning for studentboliger

Høringssvar fra 2. april 2019 om forslag til tilskuddsordning for studentboliger

Publisert 10. oktober 2019

Skrevet av Isabel Kongsgaard