Høringssvar om universell utforming av IKT-løsninger

Høringssvar til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) om Forslag til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger fra 11. februar 2013.

Publisert 11. februar 2013

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede har levert høringssvar om forslag til forskrift om universell utforming av IKT løsninger. Unge funksjonshemmede er kritisk til at utdanningssektoren ikke omfattes av forskriften.