Figur med plast for øyet. Symboliserer ungdomshelse. Grafikk.

Ungdomshelse

Vi jobber for et helsevesen som tar ungdom på alvor.

Ungdom er i en særskilt livssituasjon. I overgang fra barn til voksen skal vi bli selvstendige: Ta vitnemål, søke jobb, studere, flytte for oss selv, forholde oss til vennskap og kjærlighet, ta ansvar for egne avtaler med helsevesen, utdanningsinstitusjoner, NAV og arbeidsgivere.

Samtidig endrer kroppen seg og identiteten er i utvikling. Vi jobber for mer ungdomsvennlige helsetjenester, som møter ungdom der vi er i livet og legger til rette for reell brukermedvirkning.

 

Vi mener

  • Ungdomshelsestrategien må føre til faktiske prioriteringer i primær- og spesialisthelsetjenesten.
  • Alle må få et tilpasset habiliterings- og rehabiliteringstilbud med skole der de er, uansett hvor i landet de bor.
  • Nasjonale retningslinjer for overganger mellom barne- og voksenavdelinger på sykehus må utvikles.
  • Helsepersonell må få opplæring i å ta hensyn til ungdoms spesielle medisinske, psykiske og sosiale behov.
  • Skolehelsetjenesten og helsestasjoner for ungdom må bygges ut i hele landet. Bemanningsnormer må forskriftsfestes.
  • Personer som har diagnoser eller går gjennom behandling som gjør dem særlig utsatt for dårlig tannhelse, må få utgiftene dekket gjennom folketrygden.
En plakat med teksten «Ung i helsevesenet?». Grafikk.

Ung i helsevesenet?

Last ned eller få tilsendt plakat og flyer med tips til unge i helsevesenet.

Les mer om ung i helsevesenet

Våre prosjekter om ungdomshelse

Hva skal jeg si? (2020)

Unge funksjonshemmede har samarbeidet med Likestillingssenteret for å utvikle veiledere for formidling av seksualtekniske hjelpemidler.

Se hele mennesket – en kampanje om psykisk helse

Hovedmålet med prosjektet er at ungdom med funksjonsnedsettelser skal få helhetlige behandlingstilbud, som også ivaretar psykisk helse.

Vi vet hvor skoen trykker

I Vi vet hvor skoen trykker har vi utviklet en håndbok om likepersonsarbeid for ungdom. Håndboken er et verktøy for organisasjoner for funksjonshemmet og kronisk syk ungdom.

Lyden av mestring

Lyden av mestring er en flermedial podkast om hvordan ungdom med ulike funksjonshemminger og kroniske sykdommer mestrer utfordringer de møter i sin hverdag.

Europeisk ungdomshelse

Europeisk ungdomshelse er et prosjekt om ungdomshelsetjenester for unge med funksjonshemning og kroniske sykdommer.

Sex som funker

I Sex som funker har vi samlet kunnskap om seksuell helse for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom og laget et e-læringsverktøy.

Sex, samliv og funksjonshemming

Prosjektet Sex, samliv og funksjonshemming har som hovedmål å fjerne tabuer og fordommer knyttet til seksualitet og funksjonshemning, for å bidra til økt åpenhet i våre medlemsorganisasjoner og i samfunnet generelt.

Ung, skeiv og funksjonshemma

Ung, skeiv og funksjonshemma er et prosjekt om levekår for LHBT-personer med nedsatt funksjonsevne.

Fotoprosjektet Jeg elsker

Jeg elsker er et fotoprosjekt om seksualitet.