Høringssvar om Utredning om unges fritidsmiljø

Høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om Utredning om ungdoms fritidsmiljø fra 5. september 2009

Publisert 5. september 2009

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede har levert høringsuttalelse på BLD sin ekspertgruppes utredning om Ungdoms fritidsmiljø. Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse.
Høringsuttalelsen tar til orde for et bedre fokus på ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom.