Merknader til statsbudsjettet for 2020

Merknader til statsbudsjettet for 2020 til de ulike komiteene på Stortinget.

Unge funksjonshemmede har en rekke merknader til statsbudsjettet for 2020. Her kan du laste ned høringssvarene vi har sendt til de ulike komiteene.

 

Arbeids- og sosialkomiteen

Familie- og kulturkomiteen

Helse- og omsorgskomiteen

Utdannings- og forskningskomiteen