Høringssvar om endringer – arbeidsmarkedstiltak m.v.

Høringssvar til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) om forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak m.v. fra 18. september 2008

Publisert 18. september 2008

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede krever i denne høringen en rekke endringer i forbindelse med høringen om endring av regelverket om arbeidsmarkedstiltak. Vi vil gjøre det lettere for funksjonshemmet ungdom å få hjelp til å komme tilbake i arbeidslivet.

Viktigst er kravet om at aldersgrensen for utdanning som tiltak under yrkesrettet attføring endres fra 26 til 19 år samtidig som kostnadstaker for støtte til slike tiltak fjernes.

Unge funksjonshemmede mener at det er den enkeltes situasjon og behov som må stå i fokus. Disse behovene settes til side for en kunstig aldersgrense som ikke tjener formålet.

Høringen tar også for seg Unge funksjonshemmedes kritikk til gjennomgående bruk av varighetsbegrensninger i tiltakene. Det er, også her, den enkeltes situasjon og behav som bør stå i fokus. Dagens situasjon ivaretar ikke dette ettersom aldersgrensene, tross formuleringer om at disse kun er veiledende, oppfattes og håndheves som faste.

Det siste elementet i høringen er en klar kritikk av regjeringens forslag om å konkurranseutsette en del av avklaringstiltakene.