Høringssvar om NOU 2016:14 Mer å hente – bedre læring for elever med stort læringspotensial

Høringssvar til Kunnskapdepartementet (KD) om NOU 2016:14 Mer å hente - bedre læring for elever med stort læringspotensial fra 7. desember 2016.

Publisert 7. desember 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede