Høringssvar om prioritering av helsehjelp under Covid-19 krisen

Høringssvar til Helsedirektoratets forslag til prioritering av helsehjelp under Covid-19 krisen sendt inn 23. mars 2020.