Høringssvar – opplæring under koronakrisen

Høringssvar fra 14. april 2020 angående forslag til endringer i midlertidige forskrifter om barnehage og grunnopplæring med hjemmel i koronaloven.