Høringsnotat om AAP-ordningen (85 S)

Høringsnotat fra 23. mars 2019 om representantforslag til endringer i AAP-ordningen (85 S)