Skriftlig innspill om Prop 111

Skriftlig innspill fra 22. april 2021 om Prop 11 (Endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven)