Høring ang. oppfølgingstjenester i NAVs regi

Høring fra 3. januar 2019 angående oppfølgingstjenester i NAVs regi.