Høringssvar om forslag til nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven 2016

Høringssvar fra 15. juli 2016 til Kunnskapsdepartementet (KD) om forslag til nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven.

Publisert 15. juli 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Her er Unge funksjonshemmedes innspill til departementets lovforslag om endringer i opplæringsloven og friskoleloven – Nytt kapittel om skolemiljø.