Høringssvar om veileder for forvaltere av statlige tilskuddsordninger

Høringssvar fra 16. august 2013 til Kulturdepartementet (KUD) om veileder for tilskuddsmottakere av statlige tilskuddsordninger som medlemsbaserte barne- og ungdomsorganisasjoner søker på.

Publisert 16. august 2013

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Regjeringen har et mål om at samhandlingen mellom staten og de frivillige organisasjonene skal være så enkel som mulig.

I den forbindelse har de sendt en ny veileder for forvaltere av statlige tilskuddsordninger som medlemsbaserte barne- og ungdomsorganisasjoner søker på, på høring. Herunder kan du lese Unge funksjonshemmedes høringssvar til veilederen. Vi tar blant annet til orde for fokus på likemannsarbeid og differensierte aldersgrenser.