Høringsforslag – endringer i folkehøyskoleloven

Merknad fra 22. januar 2020 om utfasing av tilskudd til korkurs