Høringssvar om TEK10 Byggteknisk forskrift

Høringssvar fra 15. september 2014 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om TEK10 Byggteknisk forskrift.

Publisert 15. september 2015

Skrevet av Unge funksjonshemmede