Høringssvar til forslag om unge uføre

Høringssvar om representantforslag 51 S fra 23. januar 2019.

Publisert 1. februar 2019

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Dette er Unge funksjonshemmedes høringssvar til representantforslag 51 S, som er tilgjengelig på Stortinget.no.

Unge funksjonshemmede gir sin fulle støtte til representantforslaget. Vi ber Stortinget anmode Regjeringen om å gi unge uføre med restarbeidsevne rett til arbeidsmarkedstiltak og arbeidsrettet bistand fra NAV.

Unge funksjonshemmede ber Regjeringen inkludere unge uføre med restarbeidsevne i målgruppen for Ungdomsinnsatsen og Inkluderingsdugnaden, for å sikre gruppen arbeidsrettet bistand.

Les hele høringssvaret under.