Høringsuttalelse – Forslag om ny opplæringslov og endringer i friskoleloven

Høringssuttalelse fra 20. desember om forslaget til ny opplæringslov og endringene i friskoleloven.