Høringssvar om handlingsplan for habilitering av barn og unge

Høringssvar til helsedirektoratet om handlingsplan for habilitering av barn og unge fra 20. mai 2009.

Publisert 20. mai 2009

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmedes høringssvar på Handlingsplan for habilitering av barn og unge fra helsedirektoratet.

Høringssvaret fra Unge funksjonshemmede tar spesielt til orde for:

  • Opprettelse av ungdomsmedisin og ungdomsavdelinger som egne avdelinger i de regionale helseforetakene
  • Det må sikres midler til å gjennomføre de mange gode tiltakene