Figur med vernehatt. Symboliserer arbeidsliv. Grafikk.

Arbeidsliv

Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv.

Å jobbe er viktig for å være selvstendig. Å ha en jobb gir mulighet til å bruke evnene sine, bidra til samfunnet og være del av et fellesskap.

Ledigheten blant unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom er langt større enn for andre grupper, til tross for at mange unge med funksjonsnedsettelser både kan og vil jobbe. Flere i jobb vil bidra til bedre livskvalitet for den enkelte og være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Vi mener

  • Myndighetene og partene i arbeidslivet må gjøre det mulig for alle helt eller delvis arbeidsføre å jobbe.
  • Flere unge med funksjonsnedsettelse og kroniske sykdommer med behov for arbeidsrettet bistand, må få tilpasset oppfølging og komme inn i det ordinære arbeidslivet. Alle NAV-kontor i landet må ha ungdoms- og arbeidsmarkedskompetanse.
  • Uførereformen må ikke få negative konsekvenser for unge uføre.
  • Det må bli enklere for unge uføre å utnytte restarbeidsevnen.
  • Myndighetene og andre aktører må bygge ned barrierer for ungdom som søker utdanning eller arbeid i utlandet.
  • Fortrinnsretten for funksjonshemmede for offentlig utlyste stillinger må gjelde alle med en funksjonsnedsettelse.
Fire personer venter på å komme inn på jobbintervju Tre av dem tilhører ulike minoriteter: de har funksjonshemming, og er i tillegg samisk, skeiv og har en annen etnisk opprinnelse enn majoriteten. Grafikk.

Rapport om minoriteter i minoriteten

På FN-dagen for personer med nedsatt funksjonsevne 3. desember lanserte vi en ny rapport om dobbelminoriteter i møte med arbeidslivet.

Rapporten viser at dobbelminoriteter er mer utsatt for diskriminering.

Les rapporten

Våre prosjekter om arbeidsliv

Dobbeldiskriminert i møte med arbeidslivet

Prosjektet handla om dobbeldiskriminering i arbeidslivet.

Lyden av mestring

Lyden av mestring er en flermedial podkast om hvordan ungdom med ulike funksjonshemminger og kroniske sykdommer mestrer utfordringer de møter i sin hverdag.