Høringsinnspillet tar for seg følgende kapitler:

  • Kap 225, post 69: Tiltak for fullføring av vidaregående opplæring
  • Kap 226, post 21: Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa, Særskilte driftsutgifter
  • Kap 226, post 22: Videreutdanning for lærarar og skuleleiarar