Høringsinnspill – den norske modellen

Høringsinnspill fra 29. oktober 2021 om NOU 2021:9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Last ned Word eller PDF versjon av høringsinnspillet under.