Høringssvar om helse- og sosialfagutdanningene

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet (KD) om helse- og sosialfagutdanningene fra 21. april 2017.

Publisert 21. april 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Her finner du vårt høringssvar om helse- og sosialfagutdanningene fra 21. april 2017.