Høringssvar om forskrift om tildeling av utdanningsstøtte

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet (KD) om forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fra 12. desember 2008.

Publisert 12. desember 2008

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Høringsuttalelse til Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2009-2010. Vi finner både positive og negative sider ved forslaget til forskrift.

Oppsummering av hørringsuttalelsen:
Unge funksjonshemmede er, på generelt nivå, fornøyd med de definisjonsmessige endringene som er gjort i forhold til mennesker med funksjonshemninger. Vi er glade for at koblingen til folketrygden som definisjonsgrunnlag tas ut.
Unge funksjonshemmede ønsker å understreke at definisjonen ikke må bidra til å bortdefinere funksjonshemmede som fenomen.
Videre støtter Unge funksjonshemmede den åpne tilnærmingen til dokumentasjon av at en student blir funksjonshemmet i forhold til læringsmiljøet.
Les hele høringsuttalelsen i vedlegget.