Høringssvar om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

Høringssvar fra 1. november 2016 til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger.

Publisert 1. november 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Her finner du vårt høringssvar om endringer i arbeidsavklaringspenger.

Målet med de foreslåtte endringene i folketrygdloven kapittel 11 om arbeidsavklaringspenger er å samlet sett styrke incentivene til arbeid og aktivitet og gjøre ordningen mer målrettet enn i dag. Unge funksjonshemmede stiller spørsmålstegn ved om det er rett å prioritere disse målene heller enn å fastsette klare mål til bedre oppfølging. Arbeidsavklaringspenger er en helserelatert ytelse og vi opplever at Arbeids- og sosialdepartementet har glemt dette når endringsforslagene har blitt utarbeidet.

I dette høringssvaret gir vi våre innspill til endringsforslagene som er skissert i høringsnotatet