Høringssvar NOU 2019-23 – Ny opplæringslov

Høringssvar fra 26. juni om ny opplæringslov med fokus på elever som har behov for tilrettelegging.