Kurs

Unge funksjonshemmede lager ulike kurs og verktøy, for organisasjoner, unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, fagpersoner og andre.

Kronisk inkludering

Kronisk inkludering er et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne, og mot hatprat og mobbing i skolen.

Sex som funker

Sex som funker er et e-læringsverktøy for lærere, helsepersonell og andre om seksuell helse og funksjonsevne.

Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Her kan du lære om hva likepersonsarbeid for ungdom kan være, og hvordan din organisasjon kan utforme og utføre likepersonsarbeid.

Kurs for medlemsorganisasjoner

Unge funksjonshemmede kan holde kurs, foredrag og innlegg for våre medlemsorganisasjoner.

Webinar om internasjonalt arbeid (2015)

Her finner du lenker til vårt online-kurs om internasjonalt utviklingsarbeid og internasjonalt arbeid med samarbeidspartnere i Europa.