Kurs

Unge funksjonshemmede lager ulike kurs og verktøy, for organisasjoner, unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, fagpersoner og andre.

Dine rettigheter som elev

Et e-læringsverktøy om hvilke rettigheter man har som elev på ungdomsskole og videregående.

Kronisk inkludering

Kronisk inkludering er et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne, og mot hatprat og mobbing i skolen.

Hva skal jeg si? (2020)

Unge funksjonshemmede har samarbeidet med Likestillingssenteret for å utvikle veiledere for formidling av seksualtekniske hjelpemidler.

Sex som funker

Sex som funker er et e-læringsverktøy for lærere, helsepersonell og andre om seksuell helse og funksjonsevne.

Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Her kan du lære om hva likepersonsarbeid for ungdom kan være, og hvordan din organisasjon kan utforme og utføre likepersonsarbeid.

Kurs for medlemsorganisasjoner

Unge funksjonshemmede kan holde kurs, foredrag og innlegg for våre medlemsorganisasjoner.

Webinar om internasjonalt arbeid (2015)

Her finner du lenker til vårt online-kurs om internasjonalt utviklingsarbeid og internasjonalt arbeid med samarbeidspartnere i Europa.