Kontakt

Her finner du kontaktinformasjon til styret og de ansatte i Unge funksjonshemmede. Henvendelser om den daglige driften eller prosjektarbeid rettes til de ansatte.

Styret

Styret har øverste politiske og organisatoriske ansvar mellom generalforsamlingene. Henvendelser til styret rettes til styreleder (eller direkte til de enkelte styremedlemmer).

Bilde av styreleder. Foto.

Camilla Lyngen

Styreleder

918 46 984

Camilla Lyngen er styreleder i Unge funksjonshemmede og representerer Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer Ungdom. Hun er 23 år og bor i Oslo.

Kvinne smiler til kamera. Foto.

Line Skåtøy

Nestleder

Line Skåtøy er nestleder i Unge funksjonshemmede. Hun representerer Voksne med medfødt hjertefeil. Line bor i Haugesund og er 30 år.

Bilde av styremedlem. Foto.

Martine Antonsen

Styremedlem

482 00 341

Martine Antonsen er styremedlem i Unge funksjonshemmede og representerer Mental Helse Ungdom. Hun er 23 år og bor på Ås.

En mann ser i kamera. Foto.

Martin Berhovde

Styremedlem

92240738 (kun sms)

Martin er styremedlem i Unge funksjonshemmede. Han representerer Norges Døveforbunds ungdom.

Kvinne smiler til kamera. Foto.

Marion Alver

Styremedlem

95480079

Marion er styremedlem i Unge funksjonshemmede, og representerer NORILCOs ungdom. Marion er 33 år og bosatt i Bergen.

En mann smiler til kamera. Foto.

Nikolai Raabye Haugen

Styremedlem

90144310

Nikolai Raabye Haugen er styremedlem i Unge funksjonshemmede. Han representerer Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte barn og unge. Nikolai er 22 år og bor på Andenes i Nordland.

Kvinne smiler til kamera. Foto.

Martine Teigen

Styremedlem

95787059

Martine Teigen er styremedlem i Unge funksjonshemmede, og representerer Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer. Martine er  26 år og bor i Mjøndalen i Nedre Eiker.

Kvinne smiler til kamera. Foto.

Judee Isabel Ihasee Bjørgan

Førstevara

976 96 578

Judee Isabel Ihasee Bjørgan er førstevara til Unge funksjonshemmedes styre og representant for Psoriasis- og eksemforbundet Ung. Hun er 25 år og bosatt i Oslo.

Bilde av førstevara. Foto.

Frode Kämpe

Andrevara

944 86 822

Frode Kämpe er andrevara til Unge funksjonshemmedes styre og representerer Mental Helse Ungdom. Frode er 32 år og bor i Oslo.

Ansatte

Sekretariatet er ansvarlig for den daglige driften og for prosjektene. Her finner du ansvarsområder og kontaktinformasjon for de ansatte i Unge funksjonshemmede.

Bilde av ansatt. Foto.

Synne Lerhol

Generalsekretær

48093590

Synne har ansvar for den daglige driften i Unge funksjonshemmede.

Bilde av ansatt. Foto.

Mads Johansson

Økonomi- og organisasjonssjef

979 56 116

Mads er organisasjons- og økonomisjef og leder organisasjonsutviklings-, økonomi-, drifts- og administrasjonvirsomheten i Unge funksjonshemmede.

Bilde av ansatt. Foto.

Tora Hope

Kommunikasjonsrådgiver

913 42 352

Tora Hope er kommunikasjonsrådgiver i Unge funksjonshemmede.

Kvinne smiler til kamera. Foto.

Anette Remme

Prosjektleder for seksuell helse

481 77 252

Anette Remme er prosjektleder for seksuell helse i Unge funksjonshemmede.

Bilde av ansatt. Foto.

Cecilie Haga

Fagpolitisk rådgiver og prosjektleder

977 14 936

Cecilie er fagpolitisk rådgiver for utdanning, arbeidsliv og ungdomshelse, og prosjektleder for vårt likepersonsarbeid for ungdom.

 

Bilde av ansatt. Foto.

Tale Birgitte Hansen

Prosjektleder for podkast om mestringsstrategier

930 84 540

Tale er prosjektleder for vår podkast om mestringsstrategier og filmen «Unge tanker om utdanning». Tale er også medarbeider i Unge funksjonshemmedes prosjekt om seksualitet.

Bilde av ansatt. Foto.

Torstein Stigum

Praktikant

472 66 404

Torstein er praktikant, og bistår i administrasjons-, kontor- og prosjektvirksomheten i Unge funksjonshemmede.

Portrett av Eivind Digranes. Foto.

Eivind Digranes

Prosjektleder for arbeidsliv og diskriminering

476 60 707

Eivind er prosjektleder for arbeidsliv og diskriminering i Unge funksjonshemmede.

Pressekontakt

Unge funksjonshemmede vil gjerne utale seg i aktuelle saker eller samarbeide med media for å sette fokus på viktige problemstillinger. På pressesiden finner du pressebilder og logo.

Bilde av ansatt. Foto.

Tora Hope

Kommunikasjonsrådgiver

913 42 352