Kontakt

Her finner du kontaktinformasjon til styret og de ansatte i Unge funksjonshemmede. Henvendelser om den daglige driften eller prosjektarbeid rettes til de ansatte.

Styret

Styret har øverste politiske og organisatoriske ansvar mellom generalforsamlingene. Henvendelser til styret rettes til styreleder (eller direkte til de enkelte styremedlemmer).

Bilde av styreleder. Foto.

Camilla Lyngen

Styreleder

918 46 984

Camilla Lyngen er styreleder i Unge funksjonshemmede og representerer Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer Ungdom. Hun er 23 år og bor i Oslo.

Bilde av styrets nestleder. Foto.

Bjørn Peter Sandmo

Nestleder

97 63 24 95

Bjørn Peter Sandmo er nestleder i Unge funksjonshemmedes styre og representerer Ungdiabetes. Han er 24 år og bosatt på Sagstua.

Bilde av styremedlem. Foto.

Isabel Engan

Styremedlem

456 19 379

Isabel Engan er styremedlem og medlem i arbeidsutvalget i Unge Funksjonshemmede. Hun representerer Norges Blindeforbunds Ungdom. Isabel er 27 år, og bor og studerer i Oslo.

Bilde av styremedlem. Foto.

Kristin Kjønnøy Slettvåg

Styremedlem

977 169 29

Kristin Kjønnøy Slettvåg er styremedlem i Unge funksjonshemmede og representerer Norsk forening for cystisk fibrose. Kristin er 25 år og bor i Oslo. Foto: Linnea Bengtsson, FaktaPress AB

Bilde av styremedlem. Foto.

Martin Fredheim

Styremedlem

906 51 902

Martin Fredheim er styremedlem i Unge Funksjonshemmede og representerer Ung kreft. Martin er 28 år og bor i Oslo.

Bilde av styremedlem. Foto.

Martine Antonsen

Styremedlem

482 00 341

Martine Antonsen er styremedlem i Unge funksjonshemmede og representerer Mental Helse Ungdom. Hun er 22 år og bor på Ås.

Bilde av styremedlem. Foto.

Judee Isabel Ihasee Bjørgan

Styremedlem

976 96 578

Judee Isabel Ihasee Bjørgan er styremedlem i Unge funksjonshemmede og representant for Psoriasis- og eksemforbundet Ung. Hun er 25 år og bosatt i Oslo.

Bilde av førstevara. Foto.

Frode Kämpe

Førstevara

944 86 822

Frode Kämpe er førstevara til Unge funksjonshemmedes styre og representerer Mental Helse Ungdom. Frode er 32 år og bor i Oslo.

Ansatte

Sekretariatet er ansvarlig for den daglige driften og for prosjektene. Her finner du ansvarsområder og kontaktinformasjon for de ansatte i Unge funksjonshemmede.

Bilde av ansatt. Foto.

Synne Lerhol

Generalsekretær

48093590

Synne har ansvar for den daglige driften i Unge funksjonshemmede.

Bilde av ansatt. Foto.

Mads Johansson

Økonomi- og organisasjonssjef

979 56 116

Mads er organisasjons- og økonomisjef og leder organisasjonsutviklings-, økonomi-, drifts- og administrasjonvirsomheten i Unge funksjonshemmede.

Bilde av ansatt. Foto.

Tora Hope

Kommunikasjonsrådgiver

913 42 352

Tora Hope er kommunikasjonsrådgiver i Unge funksjonshemmede.

Bilde av ansatt. Foto.

Anette Remme

Prosjektleder for seksuell helse

481 77 252

Anette Remme er prosjektleder for seksuell helse i Unge funksjonshemmede.

Bilde av ansatt. Foto.

Cecilie Haga

Fagpolitisk rådgiver og prosjektleder

977 14 936

Cecilie er fagpolitisk rådgiver for utdanning, arbeidsliv og ungdomshelse, og prosjektleder for vårt likepersonsarbeid for ungdom.

 

Bilde av ansatt. Foto.

Tale Birgitte Hansen

Prosjektleder for podkast om mestringsstrategier

930 84 540

Tale er prosjektleder for vår podkast om mestringsstrategier, og medarbeider i Unge funksjonshemmedes prosjekt om seksualitet.

Bilde av ansatt. Foto.

Torstein Stigum

Praktikant

472 66 404

Torstein er praktikant, og bistår i administrasjons-, kontor- og prosjektvirksomheten i Unge funksjonshemmede.

Portrett av Eivind Digranes. Foto.

Eivind Digranes

Prosjektleder for arbeidsliv og diskriminering

476 60 707

Eivind er prosjektleder for arbeidsliv og diskriminering i Unge funksjonshemmede.

Pressekontakt

Unge funksjonshemmede vil gjerne utale seg i aktuelle saker eller samarbeide med media for å sette fokus på viktige problemstillinger. På pressesiden finner du pressebilder og logo.

Bilde av ansatt. Foto.

Tora Hope

Kommunikasjonsrådgiver

913 42 352