Kontakt

Pressekontakt

Unge funksjonshemmede vil gjerne uttale seg i aktuelle saker eller samarbeide med media for å sette fokus på viktige problemstillinger. På pressesiden finner du våre talspersoner og mediasaker.

Ingvild Østli

Fungerende generalsekretær samt organisasjons- og økonomisjef

911 49 594

Kvinne smiler til kamera. Foto.

Line Skåtøy

Styreleder

47641477

Isabel Kongsgaard

Kommunikasjonsrådgiver

408 41 280

Ansatte

Sekretariatet står for den daglige driften og gjennomfører prosjektene. Her finner du ansvarsområder og kontaktinformasjon for de ansatte.

Ingvild Østli

Fungerende generalsekretær samt organisasjons- og økonomisjef

911 49 594

Ingvild leder organisasjonsutviklings-, økonomi-, drifts- og administrasjonvirksomheten. Hun er også fungerende generalsekretær.

Isabel Kongsgaard

Kommunikasjonsrådgiver

408 41 280

Isabel er rådgiver på kommunikasjonsfeltet (internt og eksternt) og er prosjektleder for en film om BPA.

Maren Hagen Fuglesang

Prosjektleder

482 11 380

Maren er prosjektleder for et jobbsøkerkurs samt en kartlegging av universell utforming av grunnskolen.

Portrett av Eivind Digranes. Foto.

Eivind Digranes

Rådgiver

476 60 707

Eivind er rådgiver for områdene levekår, utdanning, arbeidsliv og ungdomshelse.

Portrett av Maja Lie Opdahl. Foto.

Maja Lie Opdahl

Rådgiver

951 88 359

Maja er rådgiver for områdene kultur, fritid og utdanning.

Bilde I sort og hvit av en ung kvinne som smiler

Oda Oftung

Prosjektleder

454 47 642

Oda jobber med å styrke medlemstilbudene våre og leder et prosjekt om demokratisk deltagelse.

En kvinne i hvit skjorte smiler til kamera.

Siri Espe

Rådgiver

99 49 55 85

Siri er rådgiver for området helse.

 

Styret

Henvendelser til styret rettes til styreleder (eller direkte til de enkelte styremedlemmer).

Kvinne smiler til kamera. Foto.

Line Skåtøy

Styreleder

47641477

Line er fra foreningen Voksne med medfødt hjertefeil. Line bor i Haugesund og er 33 år.

Portrett av Elena. Foto.

Elena Dahl Founta

Nestleder

Elena er fra Mental Helse Ungdom. Hun er 32 år og bor i Porsgrunn.

En mann smiler til kamera. Foto.

Nikolai Raabye Haugen

Styremedlem

901 44 310

Nikolai er fra Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte barn og unge. Nikolai er 25 år og bor i Tromsø.

Portrett av Guro Helene. Foto.

Guro Helene Sørdalen

Styremedlem

959 64 356

Guro Helene er fra Norges Blindeforbunds Ungdom. Hun er 24 år og bor i Oslo.

Portrett av Sofie Jansen. Foto.

Sofie Jansen

Styremedlem

915 76 941

Sofie er fra Cerebral Parese-foreningen. Hun er 35 år og bor i Sandnes.

Profilbilde av Emilie Duane Nordskog. Foto.

Emilie Duane Nordskog

Styremedlem

416 50 845

Emilie er fra Personskadeforbundet. Hun er 26 år og bor i Drammen.

Marianne Kufaas Sæterhaug

Styremedlem

Marianne er 26 år og representerer Dysleksi Ungdom. Hun studerer spesialpedagogikk ved UiO og arbeider som kurs- og foredragsholder.

Malin Svinndal

Malin Svinndal

Førstevara

Malin er fra NORILCO Ungdom, hvor hun også arbeider som rådgiver. Malin er 32 år og bor i Oslo.

Ingrid Thunem

Andrevara

Ingrid er fra Foreningen for Muskelsyke Ungdom. Ingrid er 32 år gammel og tar mastergrad i spesialpedagogikk i Tromsø.

Eva Buschmann

Observatør fra FFO

924 53 509

Eva er leder i FFOs hovedstyre og er generalsekretær i CP-foreningen.