Skriftlige innspill til Likeverdsreformen

Her er Unge funksjonshemmedes innspill til regjeringens Likeverdsreform.