Høringssvar om representantforslag om AAP

Høringssvar om representantforslag om trygghet, verdighet og skikkelig hjelp for folk som trenger arbeidsavklaringspenger og om behovet for nye unntaksbestemmelser og vedtaksrutiner når det gjelder varighetsbegrensningen i arbeidsavklaringsperioden, til ASD 25. mars.

Publisert 2. april 2019

Skrevet av Unge funksjonshemmede