Høringssvar om studiefinansiering

Høringssvar fra 18. januar 2011 til Kunnskapsdepartementet (KD) om forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte.

Publisert 18. januar 2011

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er svært fornøyd med forslagene om å bedre studiefinansiering for funksjonshemmede studenter. Dette vil være viktige tiltak for å sikre lik rett til utdanning også for studenter med kronisk sykdom eller funksjonshemming.

Mulighet for ekstrastipend, 12 måneders studiestøtte og sikring mot ekstra gjeldsbyrde ved forsinkelse er helt i tråd med Unge funksjonshemmedes egne forslag.

Unge funksjonshemmede er også svært fornøyd med at disse endringene er lagt opp til å basere seg på tillit til søker, heller enn omfattende kontrollsystemer. Dette er et viktig poeng både for å sikre at ordningen blir brukt av den gruppen den er ment for og for å hindre at det må etableres kostbare kontrollsystemer for å håndtere studiefinansieringen for en relativt liten gruppe studenter.