Høringssvar utkast til forskrift om arbeidsavklaringspenger

Høringssvar fra 31. oktober 2017 til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om utkast til forskrift om arbeidsavklaringspenger.

Publisert 31. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede