Høringssvar – VTA

Høringssvar fra 6. desember 2021 om rett til hospitering i ordinært arbeid for tiltaksdeltakere i skjermet virksomhet (VTA)