Filmer

Vi lager opplysnings- og kampanjefilmer. Ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt en av våre filmer.

Filmer

Film: #fordomsfriskole

Unge funksjonshemmede ønsker en #fordomsfriskole hvor alle elever blir sett, inkludert og stilt forventinger til!

Film: Unge tanker om BPA

I filmen møter vi tre unge personer med funksjonsnedsettelse og får høre fra dem hvorfor BPA er viktig.

#jegharrett

Funksjonshemmedes rett til utdanning brytes daglig i Norge. Nå må våre folkevalgte handle.

Jubileumsfilm

Hør fra ulike folk som var aktive i Unge funksjonshemmede oppover årene.

Film: Unge tanker om utdanning (2019)

I filmen møter vi Nikita, Mia og Hanna Eline, som forteller om sine erfaringer og tanker om utdanning.

Film: Seksualitet er en menneskerett (2016)

En del unge med funksjonsnedsettelser manglende åpenhet som en barriere mot å leve ut sin seksualitet trygt og åpent. Denne filmen handler om seksualitet.

Film: Unge tanker om arbeidslivet (2016)

I filmen møter vi tre unge kvinner med en funksjonsnedsettelse, og hører om deres erfaringer med arbeidslivet.

Webinar om internasjonalt arbeid (2015)

Her finner du lenker til vårt online-kurs om internasjonalt utviklingsarbeid og internasjonalt arbeid med samarbeidspartnere i Europa.